Green Deal panel meeting Sakarya University (TR)

Op 8 mei nam Holland Trade Center Istanbul deel aan een paneldiscussie over de Green Deal, georganiseerd door de Universiteit van Sakarya (SAÜ) in Turkije.

Leyla de Mos van Holland Trade Center Istanbul belicht in haar presentatie de vereisten waaraan Turkse bedrijven moeten voldoen om concurrerend te blijven met EU-bedrijven . Dit omvat:

  • CO2-reductie: Bedrijven moeten hun CO2-uitstoot verminderen om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Al in 2030 moet een reductie van 55% ten opzichte van 1990 worden bereikt.
  • Handhaving: Er zijn strenge regels voor de naleving van CO2-eisen.
  • Rapportage: Bedrijven moeten rapporteren over hun CO2-uitstoot en hun voortgang in de richting van CO2-neutraliteit.

Het panel bestond uit verschillende belanghebbenden en studenten van de faculteit Internationale Handel. Er werd gedetailleerd ingegaan op de productie, controle en rapportage van de Green Deal en de Groene Transformatie. De rol van universiteiten en andere instellingen in dit proces is cruciaal. SAÜ bracht diverse disciplines bijeen om concrete oplossingen te bespreken die aansluiten bij haar missie.

Nederlandse CO2-regelgeving

Tijdens het panel presenteerde Holland Trade Center Istanbul een overzicht van de CO2-regelgeving in Nederland in relatie tot de Green Deal. Dit omvatte:

  • Wetgeving die gericht is op CO2-reductie.
  • Beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de overgang naar een CO2-neutrale economie.
  • Beschikbare ondersteuning voor bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen.

Nuttige links:

KOM MEER TE WETEN OVER DE GREEN DEAL

Wat betekent de Green Deal voor Turkse ondernemers die zaken doen in Europa?

Leyla ontvangt een dankbetuiging voor haar bijdrage aan het congres van de Sakarya Universiteit

Hieronder enkele korte impressies van de presentatie die Leyla gaf.